Vergoeding EXPERT pakket:

Pakket:Dienst:Contract:Vergoeding M:Extra:
EXPERTBezorg websiteMaandelijks14,-30,-
EXPERTBezorg websiteJaarlijks17,-45,-
EXPERTBezorg websiteTweejaarlijks22,-75,-
Vergoeding STARTER pakket:

Pakket:Dienst:Contract:Vergoeding M:Extra:
STARTERBezorg websiteMaandelijks6,-0,-
STARTERBezorg websiteJaarlijks9,-30,-
STARTERBezorg websiteTweejaarlijks11,-45,-
Vergoeding iPad kassa

Pakket:Dienst: Contract:Vergoeding M:Extra:
STARTERIPad kassaJaarlijks14,-25,-
STARTERIPad kassaTweejaarlijks15,-35,-
EXPERTIPad kassaJaarlijks17,-50,-
EXPERTIPad kassaTweejaarlijks19,-75,-

 

Partnerovereenkomst

DEZE PARTNEROVEREENKOMST is gesloten tussen:

De besloten vennootschap Mijnhorecazaakonline.nl statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudend te Christiaan de Wetstraat 250, 1091 MG Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59567279, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marlon Reijnen, in zijn hoedanigheid van financieel directeur (hierna “ReijnenConcept”)

en
Reseller gebruiker (hierna “de Partner”), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door reseller gebruiker.

Indien u deze Overeenkomst namens een vennootschap, organisatie of andere rechtspersoon (een “Rechtspersoon”) aangaat, gaat u namens die Rechtspersoon akkoord met deze Overeenkomst en verklaart u jegens ReijnenConcept dat u bevoegd bent die Rechtspersoon en haar gelieerde ondernemingen daaraan te binden, in welk geval de begrippen “Partner”, “u”, “uw” of een hierin genoemd begrip, dat daaraan verwant is en met een hoofdletter begint, naar die Rechtspersoon en de daaraan gelieerde ondernemingen verwijst. Indien u die bevoegdheid niet hebt, of indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, dan moet u deze niet aanvaarden.

elk hierna te noemen een “Partij” en gezamenlijk “Partijen”.

Licentie

Met inachtneming van deze Overeenkomst, verleent ReijnenConcept hierbij aan de Partner een gratis, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de IT dienst van ReijnenConcept op de markt te brengen en aan Doorverwijzingen te distribueren (“de Licentie”), en gebruik te maken van het handelsmerk en logo van ReijnenConcept en de door ReijnenConcept verstrekte URL’s.

Artikel D.1 – Commissie

De Partner heeft recht op een commissie. 

Voor alle duidelijkheid geldt dat de Partner geen recht op Commissie heeft indien een Cliënt van Partner, al dan niet door de Partner naar ReijnenConcept doorverwezen, al een bij ReijnenConcept aangesloten Bedrijf is.

De Commissie die geldt voor een specifieke Doorverwijzing kan op ieder moment in overleg tussen Partijen worden aangepast, op voorwaarde dat die afwijkende afspraak schriftelijk wordt vastgelegd. Wijzigingen in commissie hebben geen invloed op Succesvolle Transacties die voor de ingangsdatum van die wijziging zijn verwerkt.

Commissie – Minimumbedrag

De opgebouwde Commissie wordt bij een minimumbedrag van EUR 5,00 (vijf euro) (het M“ inimumbedrag”) aan de Partner uitgekeerd, en wel op de eerste werkdag van de maand. Indien het Minimumbedrag aan Commissie in een bepaalde maand niet wordt gehaald, wordt de Commissie op de eerste werkdag van de volgende maand waarin het Minimumbedrag wel wordt gehaald, uitgekeerd. 

Looptijd

Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en blijft, tenzij anderszins beëindigd in overeenstemming met het hierin bepaalde, gedurende twaalf (12) maanden (“Aanvankelijke Looptijd”) van kracht.

Verlenging van de Looptijd

Na afloop van de Aanvankelijke Looptijd wordt deze Overeenkomst van rechtswege steeds verlengd met een aansluitende periode van twaalf (12) maanden (elk een “Verlengde Looptijd”).

Beëindiging

Elke Partij kan deze Overeenkomst gedurende de Aanvankelijke Looptijd of een Verlengde Looptijd (gezamenlijk de “Looptijd”) beëindigen, met inachtneming van

een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen.
De ene Partij kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn beëindigen in het geval de andere Partij:

 
klant adviseurs
Wij zijn er voor jou!
Chat met een expert
Klantenservice
Heeft u hulp nodig of advies?
Johan
Klant adviseur klein horeca
Ik ben online
Frits
Klant adviseur groot horeca
Ik ben online